Nässjö Läkarhus öppnas på Mariagatan

Nässjö Läkarhus

Nässjö Läkarhus erbjuder dig snabb tillgång till sjukvård när du behöver det. Vi finns i Nässjö i före detta Mariahemmet (Mariagatan 30, 571 33 Nässjö). Vi har telefon- och drop in-tider alla dagar, och ansvarar för dygnet-runt-service för dem som är inskrivna i hemsjukvård och palliativ vård.

Hos oss finns ett komplett primärvårdsutbud med fast läkarkontakt för varje ärende. När du söker vård hos oss kan du antingen boka tid hos den läkare du önskar eller utnyttja Läkarhusets egen garanti. Den innebär att om den läkare du önskar inte kan erbjuda en tid som passar, kan du få en tid hos en annan läkare inom 48 timmar. Du kan också välja en fast läkarkontakt hos oss, men det valet gör du när du besöker oss.

Vi har fullständig laboratorieservice där du kan lämna dina prover. Röntgen sker på Höglandssjukhuset i Nässjö eller Eksjö. Vi har specialiserade distriktssköterske- och sjuksköterskedrivna mottagningar inom bland annat diabetes, astma, övervikt och andra riskfaktorer samt vaccinationer. Vi erbjuder även hjälp av rehabiliterings- och psykosocialt team med sjukgymnast, psykolog, hälsocoach och rehabiliteringssamordnare. Hela teamet har en sammansättning som garanterar hög kompetens så att vi kan hjälpa dig på ett professionellt sätt med livsstilsförändringar, hälsokontroller och utfärdande av olika intyg. Vi har även tillgång till medicinsk fotvård och dietist för diabetiker, reumatiker, överviktiga och övriga högt prioriterade grupper. Med andra ord ett professionellt omhändertagande på en plats där det dessutom ska vara roligt att vara kund!

Via vår patientförening kan du ständigt påverka vår kvalitetsutveckling genom att på olika sätt lämna synpunkter på vår verksamhet. Om du vill kan patientföreningen i samarbete med läkarhuset stödja din fysiska aktivitet. Patientföreningen ska även ordna kulturella insatser med hälsofrämjande syfte, som till exempel danstävlingar, utflykter, patientskola i olika frågor, hälsofrämjande promenader och tävlingar baserade på hälsokultur. Friskvård med stora bokstäver. Föreningen börjar att utformas redan den 1 mars. Vill du veta mer, maila till: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it redan nu! Nässjö Läkarhus, passion för kvalitet.

För mer info gå in på Nässjö Läkarhus Hemsida.